Doanh nghiệp luôn muốn tối ưu hóa giá trị hàng hóa và lợi nhuận. Do đó, Tiffany and Son đưa ra giải pháp Anyexchange giúp doanh nghiệp trao đổi hàng hóa của mình lấy những hàng hóa, dịch vụ khác. Việc trao đổi đem lại những hiệu quả sau cho doanh nghiệp:

  • Có được giá trị hoàn lại cao gấp 2-4 lần so với việc bán hàng hóa thành tiền mặt.
  • Tiết kiệm chi phí bán và mua hàng.
  • Giải quyết được nỗi lo hàng tồn kho, hàng mới nhưng bán chậm.
  • Cải thiện dòng tiền do giảm thiểu việc dùng tiền mặt, nâng cao giá trị doanh nghiệp.
  • Giúp doanh nghiệp tăng trưởng do làm cho hàng hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Anyexchange giúp các Doanh nghiệp lớn xử lý hàng tồn bằng cách giúp họ trao đổi hàng hóa, dịch vụ lấy hàng hóa, dịch vụ khác với giá trị tương đương.

  • Doanh nghiệp lớn thuộc lĩnh vực sản xuất, dịch vụ có thể trao đổi hàng hóa với Anyexchange.
  • Việc trao đổi hàng hóa được tiến hành trực tiếp giữa doanh nghiệp với Anyexchange. Việc này có tác dụng làm đơn giản hóa quy trình trao đổi, cũng như đảm bảo chất lượng thực hiện hợp đồng.

Liên hệ để có giải pháp xử lý hàng tồn kho tối ưu: