Những đối tác tiêu biểu

Là đơn vị tiên phong và lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực xử lý hàng tồn kho dành cho các doanh nghiệp lớn, Anyexchange đã giúp nhiều đối tác tối ưu hoá nguồn hàng hóa tồn kho.