Pháp ngăn chặn hành vi tiêu hủy hàng xa xỉ

Tiêu hủy sản phẩm tồn kho hoặc bị khách hàng trả lại thay vì bán hạ giá là cách bảo vệ thương hiệu khá phổ biến của các nhãn hàng xa xỉ nhưng lại gây lãng phí khổng lồ.

CEO AnyExchange Mai Thuỷ: Không bao giờ bỏ cuộc!

Nếu thành công đến với các start-up dễ dàng, có lẽ người ta đã bỏ hết công việc hành chính để đi khởi nghiệp. Tôi hiểu điều này hơn ai hết nên dù trong trường hợp nào, tôi cũng không cho phép mình bỏ cuộc.

Tại Sao Nên Trao Đổi Hàng Hóa?

Công ty Tiffany&Son (ANYEXCHANGE.NET) giúp các Doanh nghiệp lớn xử lý hàng tồn và tăng chất lượng dòng tiền bằng cách giúp họ trao đổi hàng hóa, dịch vụ lấy hàng hóa, dịch vụ khác với giá trị tương đương.